Čo do pekla je Anasoft litera?


Na slovensku vychádza ročne okolo 150 až 200 kníh našej pôvodnej prózy.
Ale ako máme do pekla vedieť, ktoré z nich reprezentujú pojem kvalitnej
Súčasnej slovenskej literatúry?

A4-Priestor súčasnej kultúry v spolupráci s alt30collective prináša edukatívny formát What the hell***is? už druhý rok. “Snažíme sa prinášať zaujímavé témy z oblasti súčasnej vizuálnej kultúry, hudby, ale tiež sa snažíme reflektovať ʺnezodpovedané otázkyʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia.” – objasňuje koncepciu dramaturg projektu Tomáš Makara.

Chceli by ste si prečítať niečo slovenské, niečo kvalitné a umelecky hodnotné. Ale
neviete čo. A vôbec, v dobe, kedy sa čas začína merať na počet klikov, ani neviete kde.
Slovenskú súčasnú a kvalitnú prózu nenájdete na
bilboardoch, ani v kníhkupectvách na
poličkách či pultoch s bestsellermi. Je niekde pod abecedným členením v sekcii
Slovenská literatúra… Ale dôležité je, že existuje. Keď budete hľadať (alebo sa pýtať)
knihy, ktoré boli nominované na cenu Anasoft litera, určite nájdete to, čo chcete.
Odborná, no vždy iná porota, už 11 rokov vyberá 10 našich najhodnotnejších kníh, ktoré
boli vydané v uplynulom roku. „Samotná desiatka je taká pestrá, že si v nej vyberiete
mi-nimálne jednu, ktorú si budete chcieť prečítať so zárukou umeleckej kvality.
Čo je to teda Anasoft litera, aké knihy sa do nej dostanú a čo môžeme po vyše desaťročí
jej existencie konštatovať o súčasnej slovenskej próze?“ – dodáva Simona Fochlerová,
komunikačná manažérka ceny.

Podujatie je naplánované na 30. januára (pondelok) v A4 – priestore súčasnej kultúry na
Karpatskej 2 v Bratislave. Začiatok bude o 19:00, vstupné bude 2€.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1857785241106409/

Simona Fochlerová (1986) vyštudovala slovenský jazyk a literatúru v kombinácii
s francúzskym jazykom a literatúrou na Prešovskej univerzite v Prešove. Niekoľko rokov
pracovala ako projektová manažérka v mnohých organizáciách a umeleckých
projektoch. V súčasnosti je editorkou Rádia Devín a komunikačnou manažérkou
literárnej ceny pre pôvodnú slovenskú prózu Anasoft litera.

Hosť |
Balla je jeden z mála slovenských spisovateľov, ktorý píše presne a naozaj veľmi dobre.
A tak aj hovorí. Nerád číta svoje texty na verejnosti, ale keď na nej vystúpi, je to zážitkom
– sarkazmus, vtip, ktorý v konečnom dôsledkom vyvolá smiech cez zuby, lebo je pravdou
či prosto (a opäť) presným pomenovaním veci. Absurdita a temnota jeho textov je len
vecou prístupu. Sú drsné a podľa jeho slov “veselé i roztopašné”. Zostáva po nich “hrča v
hrdle”. Víťaz Anasoft litera 2012, finalista v rokoch 2006, 2013 a 2016… bude hosťom
What the hell anasoft litera is, aby boli veci pomenované presne.

——————————————————————————-

WHAT THE HELL***IS? / ČO DO PEKLA***JE?

Formát prednášok, prezentácií, projekcií a diskusií, ktoré sa zaoberajú
ʺnezodpovedanými otázkamiʺ jednak z oblasti súčasného vizuálneho umenia, hudby,
filmu, ale taktiež ʺhorúcimi témamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia.
Prvoradou ambíciou formátu WHAT THE HELL***IS? je živou formou zoznámiť širokú
verejnosť s umením a jeho témami, ktoré sa v dnešnej dobe veľkej popularite netešia.

https://www.facebook.com/wthellis
https://a4.sk
http://whatthehellis-blog.tumblr.com/

Podujatie je podporené Fondom na podporu umenia.