Cín – Argentum pauperum


Sprístupnenie výstavy: 15. marca 2005
Miesto: Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, 2. poschodie, sála č. 7
Kurátorka výstavy: Ágnes Schramm
Trvanie výstavy: do 5. júna 2005 denne okrem pondelka od 10:00 – 17:30 hod.

Cín ako striebro chudobných dostalo pomenovanie v 19. storočí, kedy sa výrobky z tohto kovu
v podobe úžitkových i dekoratívnych nádob používali v domácnostiach mestského obyvateľstva ako náhrada strieborného riadu na stole šľachty. Kým sa tak stalo, prešli artefakty z cínu svoju dlhú cestu vývoja, ktorej počiatok datujeme v 2. tisícročí pred n. l.
Archeologické nálezy z obdobia antiky, stredoveké i novoveké artefakty dokumentujú veľkú obľubu a široké možnosti využitia tohto materiálu. Boli to predovšetkým charakteristické vlastnosti ako mäkkosť, lesk a farba, ktoré ho predurčili stať sa stabilnou súčasťou nielen inventárov bežných domácností už v ranom stredoveku, ale aj liturgickými pomôckami obradných úkonov najmä evanjelickej a reformovanej cirkvi od polovice 16. storočia ( kalichy, kanvičky, svietniky, cibóriá).
Najvýznamnejšie strediská cinárskych cechov boli Bratislava, Košice a Levoča, ale časté boli aj rakúske, české a nemecké importy z dielní vo Viedni, Salzburgu, Plzni, Prahe a Norimbergu.
Výroba úžitkových i ozdobných cínových predmetov dosahovala svoj rozmach ešte aj v prvej polovici 19. storočia. Tvary boli jednoduché, triezve a veľmi kvalitne remeselne spracované. Obrat nastal v jeho druhej polovici, keď v súvislosti s historizujúcimi vplyvmi sú cínové nádoby síce bohatšie zdobené než pôvodné vzory, ale všeobecným úpadkom remesiel v dôsledku šíriacej sa priemyselnej výroby cinárstvo výrazne upadá na kvalite. Zároveň z dôvodu nezáujmu konzumentov zaniká takmer úplne, avšak paradoxne sa stáva v závere 19. storočia predmetom záujmu zberateľov jednotlivcov i muzeálnych pracovníkov.
Zbierka cínových artefaktov v SNG je odbornej aj laickej verejnosti pomerne neznáma. Prítomná výstava poskytne návštevníkom, zberateľom i všetkým milovníkom krásnych predmetov estetický zážitok z tvarového spracovania, výzdoby a tajomného fluida každodenných i slávnostných, civilných aj sakrálnych doplnkov a riadov používaných v dávnejšej aj bližšej histórii.

via sng.sk