Cezhraničná spolupráca uspela aj tretíkrát


Predstavením Baletu ŠD Košice Svadba podľa Figara v Národnom divadle v Miškolci skončil v nedeľu 16. mája 2010 spoločný projekt Bezhraničné zážitky, ktorý v tejto sezóne realizovali košické a miškovecké divadlo. Projekt získal podporu z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika na roky 2007 – 2013 „Budujeme partnerstvá“ a bol už druhým spoločným projektom oboch divadiel.

V rámci projektu sa uskutočnilo 24 výmenných predstavení – dvanásťkrát hosťovali košickí umelci v Miškolci a dvanásťkrát sa predstavili miškoveckí umelci na doskách košického divadla. Novinkou v rámci druhého spoločného projektu bolo vytvorenie slovensko – maďarského dvojazyčného predstavenia. Hru talianskych autorov Nina D’Intronu a Giacoma Ravicchia Robinson&Crusoe, v ktorej herecký koncert rozohrali Michal Soltész z Košíc a Sándor Tamás Molnár z Miskolca, nadšene prijali diváci v oboch mestách.

,,Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa na úspešnej realizácii projektu podieľali nielen v našom, ale aj miškoveckom divadle. Práve naši maďarskí partneri boli pred dvoma rokmi iniciátormi týchto projektov,“ povedal pri slávnostnom ukončení projektu vedúci obchodného oddelenia ŠD Košice František Ténai. Podľa riaditeľa miškoveckého divadla Imre Halasiho sú takéto spoločné projekty v čase, ktorý žijeme v strednej Európe, dobrým príkladom. „Myslím si, že aj divadelné publikum, ale aj verejnosť veľmi oceňujú spoluprácu slovenského a maďarského divadla,“ dodal Halasi.

Vraví sa, že do tretice všetko najlepšie. Obe divadlá získali z programu cezhraničnej spolupráce podporu aj na tretie pokračovanie projektu s názvom Desať rokov spoločne v službách publika. To sa bude realizovať v budúcej sezóne a divadlá si ním chcú pripomenúť desať rokov intenzívneho partnerstva. ,,V rámci projektu budeme cestovať s predstavením Robinson&Crusoe po mestách v okolí Košíc a Miškolca, okrem toho naši maďarskí partneri naštudujú hru súčasného slovenského dramatika, my zas uvedieme titul z maďarskej dramatickej tvorby,“ priblížil základné zámery budúceho spoločného projektu F. Ténai.

via sdke.sk