Cesta do neznáma – príbeh utečencov na Slovensku


Cesta do neznáma, príbeh utečencov na Slovensku je projekt, ktorý piatok, 22. októbra prináša do Kasární/Kulturparku jeden z kľúčových projektov Košice 2013 – SPOTs. Jeho cieľom je podporovať aktivity zamerané na zvýšené vnímanie verejnosti, spoluprácu umelcov s obyvateľmi v znevýhodnených komunitách a rozvoj nových prístupov v sociálnej a komunitnej práci.

Celodenný program sa začne panelovou diskusiou, kde odborníci: Alexandra Malangone (BA- Európska komisia pre ľudské práva / obchodovanie s ľuďmi), Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. (Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov v Slovenskej republike) ,Anna Crippa- (Taliansko), Dušan Bezák (KE/ Jezuiti –Spoločnosť Ježišova na Slovensku), Jana Svobodová (ČR/ Kultúrne centrum Zahrada ), sprostredkujú verejnosti informácie o komplikovanej situácii utečencov, žiadateľov o azyl, prácu kľúčových mimovládnych organizácií na Slovensku a v zahraničí. Živá knižnica vám prinesie životné príbehy ľudí, ktorí sú v súčasnosti žiadateľmi o azyl, v minulosti boli utečencami a ostali žiť v našej krajine.

Prezentované informácie budú neskôr doplnené aj výstavou čiernobielych fotografií Victora Breinera, ktorá vás vovedie do farebného a rozmanitého sveta utečencov, ktorý je skutočne vzdialený od často propagovaného mizerného života týchto ľudí. Od júna 2010 projektový tím SPOTs v spolupráci s Annou Crippa z Janova, ktorá v Taliansku pracuje s migrantmi a žiadateľmi o azyl, fotografom Victorom Breinerom, uskutočnili návštevy rôznych zariadení pre žiadateľov o azyl a stretli sa s organizáciami, inštitúciami, ktoré v tejto oblasti pôsobia. Uvidíte hraničné priestory, cez ktoré utečenci prichádzajú na Slovensko a zábery zo života ľudí, ktorí sa integrovali a ostali žiť v naše krajine.

Celodenný program venovaný problematike utečencov zakončí kapela ALLSTAR REFJÚDŽÍ BAND (CZ), ktorú ste mohli vidieť aj počas leta na festivale Pohoda. Skupina je zložená z utečencov a z cudzincov žijúcich v Čechách – hudobníci sú z Kurdistanu, Arménska, Číny, ale aj zo Slovenska, Švajčiarska, USA a z Česka. Hudobné skladby kapela kombinuje s originálnymi textami.

http://www.spots.sk/2010/09/cesta-do-neznama

via kosice2013.sk