Česko-slovenská hudba – koncertné večery pre dva klavíry


Hudobná a tanečná fakulta VŠMU pozýva dňa 26. februára a 2. marca 2019 o 19.00 h do Koncertnej siene DVORANA na ďalší originálny koncertný projekt Katedry klávesových nástrojov a cirkevnej hudby pod názvom ČESKO-SLOVENSKÁ HUDBA.

Projekty Katedry klávesových nástrojov a cirkevnej hudby HTF VŠMU sa už stali dobrou tradíciou koncertnej sezóny Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU. Vzhľadom k tomu, že si v akademickom roku 2018/2019 pripomíname 70. výročie založenia VŠMU i vznik Československej republiky, koncertné večery budú venované tvorbe skladateľov pochádzajúcich z územia práve týchto dvoch krajín. Môžete sa tešiť na diela Ľ. Bernátha, J. Cikkera, D. Kardoša, J. Laburdu, V. Lejska, A. Moyzesa či B. Smetanu.

Účinkujú študenti, doktorandi a pedagógovia KKN HTF VŠMU:
Daniel Buranovský, Barbora Drugdová, Jakub Čižmarovič, Alona Korobova, Peter Nágel, Júlia Novosedlíková, Jordana Palovičová, Ladislav Patkoló, Kristína Smetanová, Martin Suroviak, Tereza Špuláková a Zuzana Vontorčíková.