České a slovenské sklo v exile


26. 2. 2008, 17.00 hod. – vernisáž výstavy
Slovenská národná galéria v Bratislave, Esterházyho palác, 3. poschodie
Otvorená pre verejnosť: 27. 2. – 11. 5. 2008
Autorka výstavy: prof. PhDr. Sylva Petrová
Odborná spolupráca za SNG: Vladimíra Büngerová
Záštitu nad výstavou prevzal pán Vladimír Galuška, veľvyslanec Českej republiky na Slovensku

Spoluusporiadateľ: Moravská galéria v Brne
Výstavná koncepcia: Sylva Petrová, Vladimíra Büngerová a Alexandra Kusá
Realizácia výstavy: Katarína Bartošová a výstavné oddelenie SNG
Spolupracujúce inštitúcie a zbierky: Crystalex Nový Bor (Česká republika), Uměleckoprůmyslové muzeum Praha (Česká republika), Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou (Česká republika)
Marketingové, programové, edičné a edukačné zabezpečenie: Katarína Pikalyová a Komunikačné centrum SNG
Grafická spolupráca: Rostislav Vaněk
Jazyková spolupráca: Luďka Kratochvílová, Irena Kucharová
Reštaurátorské ošetrenie: Jan Frydrych

Slovenská národná galéria v Bratislave a Moravská galéria v Brne v spolupráci s Českými centrami Vás pozývajú na výstavu České a slovenské sklo v exile – aktualizovanú verziu výstavy v kurátorskej koncepcii Sylvy Petrovej, medzinárodne uznávanej autority v odbore moderného skla, v súčasnosti profesorky na Univerzite v Sunderlande (UK), ktorú vlani pripravila pre Moravskú galériu v Brne (september 2007 – január 2008). Repríza výstavy je doplnená dielami zo zbierky skla Slovenskej národnej galérie a z majetku autorov. K výstave vydala Slovenská národná galéria malý sprievodný katalóg s textom a obrazovou prílohou (Ján Zoričák, Pavel Molnár, Pavol Tomečko, Václav Cigler, Zora Palová, Lukáš Mjartan, Patrik Illo, Stanislav Meliš a Karol Hološko).
Výstava prezentuje diela v oblasti skla z voľného umenia – sochy, objekty, inštalácie a tiež dizajn autorov žijúcich a pôsobiacich mimo Slovenskú a Českú republiku, alebo zahraničných autorov ovplyvnených, či nadväzujúcich na tradíciu českého a slovenského sklárskeho výtvarníctva. Exil v koncepte výstavy nie je striktne vnímaný len ako emigrácia, odchod autorov z politických a iných dôvodov, ale tiež v širšom vymedzení pojmu vplyvov škôl, štýlov a mixov kultúrnych a iných dosahov na vývoj skla v umení jednotlivých autorov.
Repríza výstavy v Slovenskej národnej galérii prezentuje diela autorov pôsobiacich vo Francúzsku (Vladimír Zbyňovský, Ján Zoričák), v Spojených štátoch amerických (Latchezar Boyadjiev, Vladimíra Klumparová, Michael Pavlík, Martin Rosol, Petr Sís), Nemecku (Jan Adam, Lubomír Hora, Zdeňek a Miluše Kepkovci, Pavel Molnár), vo Švédsku (Milan Vobruba, Hans Falc-Vobruba), v Českej republike (Václav Cigler), Chorvátsku (Jeronim Tišljar), Austrálii (Stanislav Meliš, Pavel Tomečko, Daniela Tomečková-Marthová, Zoja Trofimiuková), vo Veľkej Británii (Jaroslav Mykisa, Angela Mary Thwaites), v Belgicku (Miloslava Svodobová-Wyckmans) a na Slovensku (Zora Palová, Lukáš Mjartan, Patrik Illo, Karol Hološko).
Okrem dekoratívneho či úžitkového skla sú tu prezentované objekty, plastiky alebo mozaiky v širokej škále techník spracovania skla, ako je sklo liate, fúkané, brúsené, lepené, rezané, ryté, maľované, hutnícky tvarované, líhané, leštené, laminované, pieskované, tavené apod. Diela na výstave sú doplnené sprievodnými textmi kurátorky S. Petrovej mapujúce problematiku v jednotlivých krajinách. Výstava je zhodnotením dvojročného výskumu autorky, výsledkom ktorého je rozsiahly katalóg v anglickej a českej jazykovej mutácii, vydaný pri príležitosti premiéry výstavy v Brne.

Vystavujúci autori: 27
Vystavené diela: 98, z toho 63 diel z pôvodnej výstavy

Výroky:

„České a slovenské sklářství patří vedle hudby mezi nejproslulejší kulturní aktivity našich zemí již od středověku. Jak se uvádí v odborné literatuře, nic nás tak neproslavilo v zahraničí jako právě sklo. Ačkoliv je po celém světě pořádána řada výstav českého skla, bývá zde akcentována zejména tvorba těch, kteří zůstali doma. Málo se však ví o sklářských výtvarnících, kteří vlast opustili a šířili slávu svého umění v zahraničí. Mnozí z nich naprosto zásadně ovlivnili umělecký vývoj discipliny například v USA, Austrálii, Francii nebo Belgii a jejich tvorba se stala součástí tamních národních kultur. Za všechny lze zmínit na výstavě zastoupené Jána Zoričáka, Stanislava Meliše, Jana Adama, Pavla Molnára, Miloslavu Svobodovou Wyckmans či Petra Síse.“
Sylva Petrová, autorka výstavy

„Naskytnutá alternatíva doplnenia výberu diel v pôvodnej verzii výstavy má ambíciu rozšíriť a obohatiť projekt o umelecké a kontextuálne prepojenia, zároveň prezentovať na Slovensku časť výnimočnej zbierky skla a sklených objektov v Slovenskej národnej galérii.“
Vladimíra Büngerová, odborná spolupráca za SNG

„Byla to nekonečná ztráta vysoce schopných lidí-sklářů, již opustili naši zemi během staletí. Toto množství sklářských mistrů v exilu šlo do desítek tisíc. Pro české sklářství to byla škoda, protože tito lidé představovali vysoce hodnotnou populaci. Jen inteligentní, pružní a zkušení lidé měli kuráž emigrovat mimo své rodné prostředí.“
Karel Hetteš (1909 – 1976), teoretik umenia. In: „O tradici českého skla a jeho původnosti“, Czechoslovak Glass Review, 10, s. 21-28, 1957

„Pracujem so sklom viac než tridsať rokov a neverím, že by existoval lepší sochársky materiál… Tak ako maľba alebo fotografia dokážu na ploche vytvoriť dojem hĺbky, moje trojrozmerné plastiky ponúkajú náhľad do štvrtej dimenzie. Som presvedčený, že takmer nekonečná komplexnosť reflexií tvarov, vďaka ktorým sa uskutočňuje náhľad do obrovského priestoru prostredníctvom malého objemu, ponúka možnosť preniknúť do podstaty ľudskej duše a fyzickej existencie.“
Pavel Tomečko, vystavujúci autor, žije a tvorí v Austrálii

Biografia autorky výstavy:
Profesorka Sylva Petrová, PhDr.
Kurátorka, vedecká pracovníčka, publicistka a vysokoškolská učiteľka, znalkyňa súdobého a hlavne českého (československého) skla. V súčasnosti žije a pracuje vo Veľkej Británii a v Českej republike. Doktorát v odbore dejín umenia získala v roku 1977 na Palackého univerzite v Olomouci. V roku 1985 začala pracovať
v Umeleckopriemyselnom múzeu v Praze a rýchlo získala medzinárodné uznanie. Zastávala tu miesto kurátorky skla 20. storočia a viedla oddelenie umenia 20. storočia, po revolúcii zastávala miesto námestníčky riaditeľky múzea v pozícii hlavnej kurátorky. V roku 1998 na základe medzinárodného konkurzu získala miesto profesorky na Univerzite v Sunderlande vo Veľkej Británii a riaditeľky Inštitútu pre medzinárodný výskum skla.
V priebehu svojej 23-ročnej praxe v odbore skla napísala 7 samostatných kníh, prispela svojimi textmi do 45 kníh a publikovala na sto článkov v odborných periodikách v českej i medzinárodnej tlači. Prednášala
v Čechách, Japonsku, Austrálii, Holandsku, USA a vo Veľkej Británii a je autorkou celého radu výstav doma
i v zahraničí. Bola kurátorkou prvej Libenského a Brychtovej biografickej výstavy v Prahe v roku 1989, ktorá bola neskôr reprízovaná v Zürichu vo Švajčiarsku a v belgickom Gente. Táto výstava sa stala základom pre grandióznu výstavu v Cornigskom múzeu skla v USA, na ktorej taktiež spolupracovala. Bola členkou týmu, ktorý pripravil prvú biografickú knihu o obidvoch autoroch, za ktorú získal tým v USA v roku 1995 cenu Henry Alen Moea. Jej zatiaľ najväčším dielom je kniha České sklo, ktorá vyšla v českej a anglickej mutácii v Prahe (2001) a získala národnú cenu Nejkrásnějšia kniha roku 2001. V roku 2006 bola jej spolupráca na rozsiahlom projekte Dějiny českého výtvarného umění ocenená Cenou akadémie vied Českej republiky za rok 2006.
V rokoch 2004 – 2005 sa významne podieľala na akciách pre EXPO 2005 v japonskom Aichi. Jej biografia je publikovaná v americkej antológii Ženy 21. storočia, ktorá vyšla v roku 2007.
Dr. Petrová získala za svoje výskumné projekty množstvo grantov českého ministerstva kultury a taktiež Britskej akadémie v Londýne. Doposiaľ posledným projektom bolo České a slovenské sklo v exile.

via sng.sk