Česi a Slováci spoločne po stopách odhaľovania pravdy o holokauste


V stredu 26. augusta 2015 sa v kultúrnom centre Stanica v Žiline stretnú poprední odborníci na dejiny holokaustu a známi intelektuáli zo Slovenska a Čiech. Na medzinárodnej konferencii a interdisciplinárnom seminári budú diskutovať na témy spojené s odporom a úsilím Židov informovať svet o genocíde a ich odkaze pre dnešok.

Verejná vedecká konferencia je vyvrcholením spomienkového pochodu Vrba-Wetzler Memorial po stopách najznámejších utečencov z Osvienčimu, ktorí svetu počas druhej svetovej vojny priniesli správu o masovom vyvražďovaní Židov.

Účastníci takmer stotridsaťkilometrového pochodu dorazia z Osvienčimu do Žiliny v predvečer konferencie. Na budove bývalého židovského starobinca na dnešnej Hollého ulici, v ktorej Vrba s Wetzlerom spísali správu o genocíde Židov, odhalia pamätnú tabuľu za prítomnosti manželky Rudolfa Vrbu Gerty a ich dcéry Ruby.

„Pochod, konferencia a seminár sú aktivisticko-akademickým príspevkom Čechov a Slovákov k vyrovnávaniu sa s našou minulosťou a tlmočeniu neskreslenej historickej pamäti,“ povedal Fedor Blaščák, jeden z organizátorov konferencie.

Sprievodný program prebehne v predvečer konferencie v žilinskej Novej synagóge, kde odznejú židovské piesne zo stredoeurópskeho regiónu v podaní Mojše Band a účastníci predstavia verejnosti autentické zážitky z tohtoročného pochodu. Program celého podujatia je zverejnený na http://www.vrbawetzler.eu.

Účastníkom pochodu a konferencie zaslal svoj príhovor aj prezident SR Andrej Kiska. Zdôraznil v ňom, že „uchovávanie pamäti v mysliach a srdciach súčasníkov, reflexia vtedajšieho diania na konferencii a seminári sú mimoriadne dôležité pre spoločenské zdravie.“

Počas konferencie zaznejú najnovšie historické zistenia, osvetľujúce príbehy tých, ktorí utekali z koncentračných táborov s motiváciou informovať svet o genocíde. Okrem okolností úteku dvoch slovenských Židov Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera a osudov ich správy, budú predmetom príspevkov a diskusií historikov aj menej známe úteky Židov z táborov smrti, ako boli Dionýz Lenárd, Ladislav Junger alebo Czeslaw Mordovicz a Arnošt Rosin.

„Osvienčim je mementom a Vrba s Wetzlerom predstavujú modely správania ľudí v hraničných situáciách – správanie bojovníkov, ktorí odmietli rolu pasívnych obetí. Spomienka na ich príbeh ukazuje, že nepostaviť sa zlu znamená otvoriť mu dvere,“ napísal o dôvodoch vzniku Memoriálu jeho zakladateľ Fedor Gál.

Po skončení vedeckej konferencie bude na Stanici prebiehať interdisciplinárny seminár za účasti popredných intelektuálov z Čiech aj Slovenska, ktorí budú spoločne reflektovať uchovávanie pamäti o holokauste.

Memoriál Vrba-Wetzler a konferencia sú spoločným projektom českej pobočky Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva v Jeruzaleme (ICEJ ČR), Nadácie Milana Šimečku, Historického ústavu SAV a kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie.