Casablanca Therapy – láska z druhej strany


Hra o láske nemusí byť romantická. Potvrdí to predstavenie renomovaného slovinského režiséra Bojana Jablanovca Casablanca Therapy, ktoré majú konečne možnosť vidieť aj diváci v Bratislave. Prísť naň môžete v sobotu 18. septembra o 20.00 do A4 – nultého priestoru.

Po úspešnom európskom turné sa predstavenie Casablanca Therapy slovinského režiséra Bojana Jablanovca, známeho z divadla Via Negativa, predstaví i bratislavskému publiku. Autorsky sa spolu s ním na ňom podieľalo šesť performerov zo štyroch európskych krajín – Dánska, Poľska, Maďarska a Slovinska.

Základnou témou projektu je láska, nie však len v jej romantickom poňatí, ale predovšetkým ako zdroj politickej sily a násilia. Láska ako pozitívna životná sila sa premenila na politcký a mediálny gýč, či fetiš marketingovej pop-kultúry. Umelo vykonštruované rôzne podoby lásky, ktorú denne vidíme vo filmoch, reklamách, knihách, či časopisoch je pre našu spoločnosť bežná, s realitou má však pramálo spoločné. Predstavenie, ktoré sa na lásku nepozerá z tej pozitívnej stránky, ale ani lásku neneguje a nie je proti nej, vzniklo metódou autorskej práce s hercami. Takýto prístup je typický práve pre tvorbu Bojana Jablonovca, ktorý často tento postup využíva vo svojich réžiách. Ojedinelá medzinárodná koprodukcia prináša najaktuálnejšiu podobu divadelného prístupu. Projekt vznikol v koprodukcii mezinárodného projektu DNA (Development of New Art) v produkcii organizácie Nová síť. Predstavenie je v angličtine s českými titulkami.

„Čo je láska? Jej súčasná glorifikácia ako pozitívnej sily, ju transformovala do politického a mediálneho gýča. Tento umelo vytvorený obraz potom pôsobí ako generátor frustrácie a tráum, ktoré firmy využívajú k vnucovániu svojich výrobkov. S tými si potom človek spája svoju predstavu lásky. Tento obraz ale nie je reálny.

Kľúčom vzťahov, a nielen partnerských, je vytvorenie si hraníc. Tieto hranice sú podstatou identity, ako sú koža a svaly, ktoré obklopujú ľudskú kostru. Jedine jasné hranice umožňujú transformáciu, harmóniu a spolužitie. Nejde o negovanie hraníc, ich prehliadanie a prekračovanie. Dôležité je sa na ne skôr zamerať a nechať tieto hranice, aby sami určili pravidlá vzťahu. Preto každý vzťah (divák-herec, muž-žena, otec-syn, …) je v jadre predovšetkým otázkou vymedzenia, nie romantickou jednotou. Každý vzťah (pracovný, milenecký, sexuálny,..) môže fungovať len pri udržiavaní a podporovaní vlastných hraníc. A naše hranice súvisia s ľúbosťou. Čo sa tej týka, je láska zvlášť neúprosná.“ (Bojan Jablanovec)

Koncept a réžia: Bojan Jablanovec (Via Negativa, SI), Perfomeri: Marie-Louise Stentebjerg a Emma-Cecilia Ajanki (DK), Anita Wach a Magdalena Tuka (PL), Katalin Kovacs (HU), Grega Zorc (SI), Inspicient: Janko Oven (SI), Produkcia: Adriana Světlíková (Nová síť, CZ). Texty a scény boli vytvorené performermi a režisérom. Produkcia: Nová síť a partneri projektu DNA (slovinské divadlo Glej, spolupracovník Via Negativa,; L1, Maďarsko; Entre Scénen, Dánsko; A4, Slovensko; Katedra kultury, Poľsko)

Podpora: Projekt je podporený programom Európskej únie Culture a Medzinárodným visegrádskym fondom, ďalej Ministerstvom kultúry Českej republiky a Slovinska a Hlavným mestom Prahou a Mestom Ľubľana.

Uvedenie predstavenia Casablanca Therapy v A4 – nultom priestore umožnili svojou podporou projektu DNA Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR a Poľský inštitút.

via a4.sk