Buddhovia v Bratislave


Slovenské národné múzeum vo februári prinesie výstavu viac ako 100 vzácnych sôch buddhov, thángk a rituálnych umeleckých predmetov, ktoré priblížia návštevníkom kultúru Tibetu. Súčasťou výstavy Priestor a Radosť budú aj denné meditácie a odborné sprevádzania, organizátori pripravili aj prednášky a workshopy. Výstava sa bude konať v sídelnej budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave od 4. februára do 1. marca 2015.

Výstavu Priestor a Radosť tvorí viac ako sto sôch, thángk (zvinovacích obrazov) a rituálnych predmetov, pôvodom z Tibetu, Nepálu a Indie. Všetky nesú posolstvo viac ako 2550 rokov starej kultúry. Široká verejnosť sa s podobnými sochami môže stretnúť len zriedkavo, nejde totiž len o výstavné exponáty, ale mnohé z týchto majstrovských diel sú zo súkromných zbierok a majitelia ich používajú pri každodennej meditácii.

Priestor a Radosť predstavujú dva navzájom neoddeliteľné aspekty mysle. Priestor (mysle) je nezničiteľný a neobmedzený, z čoho vyplývajú prirodzené kvality (mysle) – radosť, neohrozenosť a láska.

„Čím krajšie, čím významnejšie a čím zmysluplnejšie veci vidíme, o to bližšie sme k absolútnej pravde.“

– Láma Ole Nydahl

Mesačnú výstavu bude sprevádzať bohatý program. Pre návštevníkov je pripravené každodenné odborné sprevádzanie výstavou (od 13:00 do 15:00) s možnosťou zúčastniť sa vedenej meditácie (o 16:15). Pravidelné prednášky na tému buddhizmu pripravili organizátori na každú stredu počas trvania výstavy. Štyri soboty budú venované premietaniu dokumentárnych filmov, naplánované sú aj celodenné workshopy pre všetkých návštevníkov.

Výstava Priestor a Radosť sa koná v budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave od 4. februára do 1. marca 2015. Organizátormi výstavy sú Slovenské národné múzeum aObčianske združenie Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty – Karma Kagjü. Viac informácií kvýstave na – http://www.priestoraradost.sk, http://www.buddhizmus.sk, http://www.snm.sk.

Manfred Seegers (autor výstavy) pochádza z Nemecka. Po ukončení päťročného štúdia sa stal autorizovaným buddhistickým učiteľom. Vrokoch 1990 – 2000 študoval a vyučoval na KIBI (Karmapov medzinárodný buddhistický inštitút) v Novom Dillí. V roku 2009 získal titul magistra filozofie z religionistiky na anglickej University of Kent. Jeho knihy Základné budhistické pojmy a O meditácii boli preložené do mnohých jazykov. V súčasnosti prednáša o buddhizme v mnohých krajinách, pôsobí tiež v Medzinárodnom inštitúte pre tibetské a ázijské štúdia v Španielsku, ako riaditeľ Open University.

Priestor a Radosť
4. február – 1. marec 2015

SNM, Vajanského nábr. 2, Bratislava http://www.priestoraradost.sk
otvorené denne okrem pondelka od 9:00 do 17:00

Sprievodné podujatia k výstave:
Odborné sprevádzania – denne (okrem pondelka) o 13:00, 14:00, 15:00
Meditácie – denne (okrem pondelka) o 16:15

Prednášky – streda o 17:30
4. 2. – Úvod do buddhizmu – Nadčasové hodnoty a trvalé šťastie (Miroslava Šilanová) 11. 2. – Buddhistické útočisko – Oslobodenie od utrpenia (Artur Przybyslawski)
18. 2. – Buddhistické meditačné metódy (Jakub Kadlec)
25. 2. – Päť buddhovských rodín (Zsuzsa Koszegi)

Workshopy – každú sobotu (4.2. – 1.3.) od 10:00 do 16:00
Tsa tsa je tibetský výraz používaný pre reliéfy obrazov Buddhov. Sobotné tvorivé dielne výroby sadrových odliatkov tsa tsa sú určené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o ich techniku výroby a význam.

Filmová sobota – sobota o 15:00, premietanie dokumentárnych filmov 7. 2. – Buddhizmus na západe
14. 2. – Rev leva
21. 2. – Jogíni Tibetu
28. 2. – Tajná cesta do Tibetu