budbabkar.2015


V pondelok 16. februára 2015 o 19:00 hod. sa v Divadle Lab uskutoční premiéra projektu budbabkar.2015 absolventského ročníka Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU.

Autorský projekt jedného kolektívu, nielen o piatich rokoch, ale aj o všeličom inom, napríklad o žiarivej budúcnosti. budbabkar.2015 je o nás. Aj o vás. V 2015 odhalíme duše. Nielen tie z pneumatík.