Brněnská premiéra dokumentárního filmu Concrete stories v rámci Dne architektury


Celorepublikový festival Den architektury se letos uskuteční o víkendu
3. – 4. října. Akce se koná u příležitosti Světového dne architektury. Návštěvníci se mohou těšit na přednášky, procházky a exkurze do jindy nepřístupných interiérů. Součástí programu je také filmová přehlídka FILM A ARCHITEKTURA, která se koná 2. – 4. října v kině Světozor, v Kině 35 a v Prague Gallery. Promítání filmu Concrete Stories se uskuteční v kulturním prostoru Praha na Husově ulici 4.10. v 19h, kde je zařazen do projektu VACANT MODERN – série filmových projekcí jako příspěvek k aktuální debatě nad problematikou památkové ochrany moderní architektury.

CONCRETE STORIES
režie: Lorenz Findeisen
ČR / Francie, 2014, 72 minut, v českém a francouzském znění s anglickými titulky

Jedná se o česko-francouzský dokument, který pojednává o vzniku prefabrikované desky, základu všech panelových domů. Tento materiál navrhl francouzský inženýr Raymond Camus, jehož osobnost není široké veřejnosti nijak známá, přestože změnil způsob života mnoha obyvatelům Evropy.

Po druhé světové válce, začaly být betonové domy masově vyráběny ve snaze vyřešit naléhavou bytovou krizi a společnost je vítala ve skrze pozitivně. Slibovaly příchod moderní éry bydlení a staly se symbolem sociální rovnosti. Výstavba sebou samozřejmě nesla i negativní účelové ničení historických částí měst. Snímek přináší srovnání minulosti se současností i v různých společensko-politických kontextech. Ukazuje historii panelových sídlišť od původního obchodního záměru až po téměř utopické sovětské plány komunitního bydlení, vytvořené ve snaze zvítězit nad západním kapitalismem.

Concrete Stories je svědectvím různých lidí pocházejících z různých částí Evropy o jejich životě v identických panelových domech, kde se nájemníci mohou stát jakýmisi virtuálními sousedy.

Film je uváděn za podpory Francouzského institutu v Praze.

http://www.denarchitektury.cz
http://www.prahavbrne.cz