Bratislavské múzeá tretej generácie otvorené


SNM začína realizovať projekt pre múzeá v Bratislavskom kraji

Slovenské národné múzeum začína realizovať projekt Bratislavské múzeá tretej generácie, ktorý je určený pre pracovníkov múzeí vo verejnej správe v Bratislavskom kraji. Kurátori, múzejní pedagógovia, pracovníci prvého kontaktu s návštevníkom, ekonómovia, ale aj riaditelia sa budú najbližšie dva roky školiť a rozvíjať svoje odborné skúsenosti.

Cieľom projektu je formou stretnutí, dlhodobých vzdelávacích cyklov a tréningov rozvíjať odborné vzdelávanie múzejníkov. Aktivity projektu prispejú k postupnej zmene slovenských múzeí na moderné kultúrne inštitúcie s pro klientským prístupom. Školiť sa budú všetci – od lektorov, pokladníkov a dozorcov až po tých, ktorých bežný návštevník nestretáva – kurátorov, kustódov, administratívnych pracovníkov a ekonómov. Vzdelávať sa budú aj PR manažéri, projektoví manažéri, vedúci pracovníci a riaditelia. Výsledky by mal pocítiť čoskoro aj návštevník – zvýšenou kvalitou poskytovania služieb pri kúpe lístka, návšteve múzea, ale aj pri vnímaní ponúkaných výstav a podujatí.

Projekt bude prebiehať od júna 2010 do októbra 2012 a Slovenské národné múzeum ho realizuje vďaka podpore (vo výške 18 622 €) z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Projekt pre pracovníkov múzeí v Bratislavskom kraji je súčasťou väčšieho národného projektu Múzeá tretej generácie, ktorý začalo Slovenské národné múzeum organizovať v marci 2010. Tento celoslovenský projekt chce okrem vzdelávania doplniť chýbajúce metodické materiály pre múzejníkov, vytvárať priestor pre tzv. advokáciu múzeí a celkovo posilniť postavenie múzeí na Slovensku a rozvinúť diskusiu o úlohe múzea v spoločnosti.

Prvé vzdelávacie aktivity projektu Bratislavské múzeá tretej generácie sú naplánované na jeseň 2010. Na začiatku septembra otvoríme kurz Múzejná pedagogika. Po jeho absolvovaní získajú účastníci certifikát akreditovaného kurzu. V súčasnej dobe na Slovensku neexistuje možnosť získať univerzitné či ďalšie akreditované vzdelanie v odbore múzejná pedagogika, preto má skupina účastníkov tohto kurzu jedinečnú príležitosť stať sa jedinými certifikovanými múzejnými pedagógmi na Slovensku. Okrem kurzu Múzejná pedagogika sa uskutočnia aj ďalšie tréningy: Kurátorské štúdiá, Komunikácia s návštevníkom, Manažment kultúrnej organizácie a Špecifiká ekonomického fungovania múzeí.

O Slovenskom národnom múzeu
Slovenské národné múzeum realizuje svoju zberateľskú, dokumentačnú, vedeckú, vzdelávaciu a prezentačnú prácu prostredníctvom siete osemnástich špecializovaných múzeí. Vykonáva koordinačnú, odborno-poradenskú a metodickú činnosť, spravuje archív a vedeckú knižnicu s vyše 100-tisícovým fondom. Realizuje rozsiahlu vydavateľskú činnosť a je aj strediskom školiteľských aktivít v oblasti muzeológie pre všetky slovenské múzeá. Slovenské národné múzeum je najväčším užívateľom fondu nehnuteľných kultúrnych pamiatok v Slovenskej republike. Má stále expozície v Bratislave, Martine, Bojniciach, Myjave, Betliari, na Krásnej Hôrke, na Červenom Kameni a Modrom Kameni, v Levoči, Svidníku, v Prešove a inde. SNM – to nie sú len každoročne zrealizované desiatky výstavných podujatí doma i v zahraničí, ale aj dva časopisy, najstaršie slovenské vedecké zborníky a ďalšie neperiodické publikácie, katalógy, súpisové práce a poradenská záujmová práca s verejnosťou.

Organizátor: Slovenské národné múzeum

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

via snm.sk