AsynChrónie – prehliadka mladých skladateľov 2018


V dňoch 17. – 19. mája 2018 sa v Bratislave na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU uskutoční už štvrtý ročník festivalového podujatia AsynChrónie – prehliadka mladých skladateľov 2018.
Festival je priestorom pre prezentáciu  tvorby študentov kompozície konzervatórií, vysokých hudobných škôl a mladých skladateľov z celého Slovenska. 

Súčasťou podujatia budú tri koncerty v Koncertnej sieni Dvorana (VŠMU) 17. – 19. 5. o 19.00 Na koncertoch sa predstaví slovenské hudobné teleso Ansámbel Asynchrónie pod vedením skladateľa, dirigenta a klaviristu Petra Javorku, novinka tohoto ročníka, AsynAvantgard ensemble interpretujúci otvorene a grafické partitúry pod vedením skladateľky a perku sionistky Lenky Novosedlíkovej. Okrem študentských skladieb zaznejú aj dve diela renomovaných slovenských skladateľov, Janky Kmiťovej a Juraja Vajóa ako objednávky festivalu. Na poslednom koncerte sa predstaví zahraničný hosť z Wroclawu {PL} – skladateľ, klavirista a performer Cezary Duchnowski.

Prehliadka je určená predovšetkým študentom konzervatórií a vysokých hudobných škôl na Slovensku. Na prehliadke sa môžu predstaviť čerství absolventi štúdia skladby.
Podujatie tiež oslovuje študentov ďalších vysokých škôl humanitného alebo umeleckého zamerania (UK a VŠVU v Bratislave), muzikológov, hudobných teoretikov.

Podujatie z verejných zdrojov podporila Nadácia Tatra banky.

Na všetky aktivity festivalu je vstup voľný.