Anna Raczyńska – Po búrke


Výstavný projekt Po búrke je výsledkom trojmesačnej rezidencie v rámci projektu KAIR Košice Artist in Residence. Autorka odkazuje na jeden z najpopulárnejších citátov: „After the Storm, the Sun will Shine“ („Po každej búrke raz vyjde slnko“). Táto krátka veta je metaforou na ťažké životné skúsenosti a situácie, ktoré sa striedajú s pozitívnym prežívaním a spoločne vytvárajú pomyselnú uzatvorenú slučku. Umelkyňa si pre svoje diela vyberá prvky z architektúry a urbánneho prostredia mesta, ale taktiež predmety, ktoré sú súčasťou priestoru galérie. Tak ako v predošlých prácach autorky, aj tu je prítomný silný element irónie.

Anna Raczyńska (*1990, Poľsko) patrí k najmladšej generácii poľských umelcov. Vo svojich dielach pracuje so súčasným formálnym jazykom a čerpá z vizuálnej reality každodenného života. Napriek tomu jej objekty a inštalácie ignorujú väčšinu pravidiel prirodzenej podobnosti drastickým menením veľkosti, materiálu alebo kontextu. Anna Raczyńska v roku 2015 ukončila štúdium na Akadémii umenia a dizajnu vo Vroclave a v rokoch 2016 — 2017 absolvovala rezidenčné pobyty v Holandsku a Francúzsku. V súčasnosti žije a pracuje v Lipsku.
http://annaraczynska.com/

Trojmesačný rezidenčný pobyt Anny Raczyńskej je organizovaný v spolupráci s Goetheho inštutútom v Bratislave. Výstavy tejto galérie a rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Rezidenčný program ďalej podporili Creative Industry Košice a mesto Košice.

fb event: https://www.facebook.com/events/253809651851565/

šopa gallery
Hlavná 40, Košice
Otvorenie výstavy: 6. 6. 2018 o 19.00 hod.
Výstava potrvá: 7. 6. — 6. 7. 2018
Otváracie hodiny: pondelok – piatok od 16.00 – 18.00