Aleš Votava – Derniéra výstavy a prezentácia rovnomennej publikácie


Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.
Slovenská národná galéria

Si Vás dovoľujú srdečne pozvať pri príležitosti derniéry výstavy na prezentáciu monografickej publikácie Aleš Votava, ktorú uvedie ako čestný hosť Martin Huba.

Nedeľa 25. február 2007 o 15.00 hod.
Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Publikácia je zostavená z viacerých častí. Prvou je text venovaný výtvarnej charakteristike scénografie Aleša Votavu – jeho rukopisu, metóde a koncepcii. S licenciou, ako hovorieval Aleš, vždy je viac toho, čo sa nedá „prepasírovať cez písané slovká“. Túto absenciu by mali suplovať vybrané reprodukcie z profilových inscenácií. Nasleduje najrozsiahlejšia – živá – časť knihy, textovo-obrazovo-dokumentačná, nazvaná Komentovaná biografia. Obsahuje výpovede Alešovi blízkych ľudí a spolupracovníkov: výber rešerší divadelných kritík z tlačených médií, ktorých rozsah sa s postupom času a v súvislosti s Alešovým etablovaním sa na „scéne“ stále zväčšoval, až na naše pomery k nebývalému rozsahu pozornosti, čo mu venovali printové médiá na svojich stránkach po jeho smrti. Súčasťou Komentovanej biografie sú i rozsiahle citácie z textov, ktoré Aleš Votava sám publikoval, ale i privatissimá – úryvky z jeho denníkov, ktoré si s malými prerušeniami písal od roku 1978. Práve uverejnením týchto citácií prezentujeme jeho autentický pohľad a názor, nielen na vlastnú tvorbu, ale na divadlo a scénografiu vôbec.
Za Komentovanou biografiou sú umiestnené tri najvýznamnejšie Alešove texty – Synovy zvěsti, Farba v priestore javiska a Scénografov paradox. Aby bol portrét plastickejší, požiadali sme o príspevok mnohých jeho spolupracovníkov. Nie všetkým sa podarilo ho aj napísať. V nasledujúcej časti sú tieto príspevky rozdelené do dvoch celkov. V prvom sú to odborné štúdie na tému spolupráce s Alešom – v opere od Martina Bendika, v divadle GUnaGU od Viliama Klimáčka, o vybraných činoherných scénach od Dagmar Inštitorisovej a o Alešovej pisateľskej vášni od Anny Gruskovej.
V druhej časti, nazvanej Spomienky a Laudātio, sú to príspevky, v ktorých sa spomienka na spoluprácu užšie spája aj s osobným ľudským vyznaním autorov.(Egon Bondy, Eva Borušovičová, Martin Ciel, Rudolf Fila, Alexandra Grusková, Marija Havran, Martin Huba, Vladimír Morávek, Martin Porubjak, Nina Vangeli, Tomáš Votava, Karol Weisslechner).
Posledné časti knihy sú venované už „klasickým“ súčastiam monografií – súpisu scénografie a súpisu pozostalosti, zoznamom a mennému registru.

via sng.sk