Aleš Votava (1962 – 2001) – životopis


1977 – 1981 štúdium na Strednej umeleckopriemyselnej škole
v Bratislave, prof. Rudolf Fila
1981 – 1987 štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
Katedra scénografického a kostýmového výtvarníctva, prof. Ladislav Vychodil

1988 – 1990 scénický a kostýmový výtvarník v Divadle J. G. Tajovského, Štátna opera Banská Bystrica. Postupne spolupracoval s mnohými divadlami doma i v zahraničí. Významná je najmä jeho spolupráca
so Slovenským národným divadlom v Bratislave, s Národným divadlom v Prahe, Divadlom Andreja Bagara v Nitre, s Divadlom
Astorka Korzo ′90, Divadlom J. K. Tyla v Plzni a mnohými ďalšími.
1993 – 2000 pôsobil ako pedagóg na Katedre scénografického a kostýmového výtvarníctva VŠMU v Bratislave, roku 1998 prácou Farba v priestore javiska sa habilitoval na docenta.

Významné divadelné ocenenia:

DOSKY 1996 – najlepšia scénografia divadelnej sezóny 1995/96
Anton P. Čechov: Višňový sad. Slovenské národné divadlo – DPOH, Bratislava, réžia: Martin Huba

1996 – Art film festival v Trenčianskych Tepliciach, Cena primátora mesta Trenčianske Teplice
výtvarné riešenie filmu ARIA, réžia: E. Clavaud, Francúzsko, kamera:
A. Nannuzzi, Taliansko

DOSKY 1997 – najlepšia scénografia divadelnej sezóny 1996/97
Alexander N. Ostrovskij: Les. Divadlo Astorka Korzo ′90, Bratislava, réžia: Roman Polák

DOSKY 2000 – najlepšia scénografia divadelnej sezóny 1999/2000
William Shakespeare: Búrka. Slovenské národné divadlo – DPOH, Bratislava, réžia: Peter Mikulík

Cena Slovenského literárneho fondu 2000 – scéna k inscenácii Wiliam Shakespeare: Búrka. Slovenské národné divadlo – DPOH, Bratislava, réžia Peter Mikulík

CENA ALFRÉDA RADOKA – najlepšia scénografia divadelnej sezóny 1999/2000
Giacomo Puccini: Tosca. Národní divadlo, Praha, réžia: Vladimír Morávek

DOSKY 2001 – najlepšia scénografia divadelnej sezóny 2000/2001
August Strindberg: Hra snov. Divadlo Andreja Bagara, Nitra, réžia: Gintaras Varnas

2001 – Cena Tatra banky za umenie

2001 – 12. medzinárodné trienále scénografie a kostýmového výtvarníctva v Novom Sade, strieborná medaila za scénu k inscenácii Wiliam Shakespeare: Búrka. Slovenské národné divadlo – DPOH, Bratislava, réžia Peter Mikulík

via sng.sk