Aktuálna, angažovaná, autentická a autorská – aj taká bude DIVADELNÁ NITRA 2015


Medzinárodný festival DIVADELNÁ NITRA sa neuzatvára do seba, na politické a spoločenské dianie reaguje originálnymi autorskými výpoveďami s angažovaným a kritickým prístupom. Divadlo ďaleko presahuje tradičnú formu činohry, stáva sa koncertom, prednáškou či rozhlasovým vysielaním. Festival nachádza presahy aj vo vizuálnom umení a témach na diskusie. V tomto roku ponúkne deväť zahraničných a štyri slovenské inscenácie, čo je dovedna 22 predstavení v Hlavnom programe a 69 sprievodných podujatí z 11 krajín. Celá ponuka a zameranie festivalu tvorí koncept, ktorý určila samotná téma „EMPATIA – zdieľať a dávať“. Festival sa uskutoční od 24. do 29. septembra 2015.

„… Keď sme pred rokom koncipovali tému Divadelnej Nitry 2015, netušili sme, akú aktuálnosť získa v priebehu času, akou dôležitou sa stane otázka empatie. Umenie a najmä divadlo musí byť súčasťou spoločenského diskurzu, vyjadrovať postoj k súčasnosti, prinášať posolstvo. Konceptuálny charakter festivalu otvára možnosti nezvyčajných riešení a presahov témy do iných ako umeleckých oblastí – sociológie, politológie, ekológie…,“ povedala riaditeľka festivalu Darina Kárová.

Inscenácie v Hlavnom programe sa vyznačujú rôznorodosťou divadelných druhov a foriem. Čo inscenácia, to iný druh na hranici divadla. Divadlo ako koncert alebo rozhlasové vysielanie, pohybové divadlo spojené s videom či hudbou, divadlo-prednáška, čítanie dokumentov, ale aj interaktívne divadlo bez hercov. Úplne unikátnou je skutočnosť, že všetci zahraniční režiséri a autori sa predstavia na Slovensku po prvý raz. Zaujímavosťou je, že všetky inscenácie Hlavného programu – tak zo zahraničia, ako aj zo Slovenska – sú autorským divadlom, čo zvyšuje mieru zaangažovanosti tvorcov a znásobuje silu výpovede diela. Zahraničné predstavenia sa odohrajú v originálnych jazykoch, pričom budú simultánne tlmočené do slovenčiny a angličtiny.

V rámci Hlavného programu sa predstavia zahraničné divadlá: Nowy Teatr (Varšava, Poľsko) s inscenáciou Apokalypsa (réžia Michał Borczuch), The International Institute of Political Murder – IIPM (Medzinárodný inštitút politickej vraždy, Berlín / Zürich, Nemecko / Švajčiarsko) – Štvavé rádio (koncept, text a réžia Milo Rau), Compagnie Kadidi / Dorothée Munyaneza (Paríž, Francúzsko) – Sobota s rozhlasom (koncepcia, text, tanec a hlas Dorothée Munyaneza), Arkadi Zaides (Tel Aviv, Izrael) – Archív (koncept a choreografia Arkadi Zaides), Drama Laboratory, Kirov + Teatr.doc (Moskva, Rusko) – Vjatlag (réžia Boris Pavlovič), Ivana Müller (Paríž, Francúzsko) – Stále sa len prizeráme (koncept a text Ivana Müller), LOD music theatre (Gent, Belgicko) – Starý Monk, Sashko Brama (Ľvov, Ukrajina) – R+J, Dirty Deal Teatro (Riga, Lotyšsko) – Stratená Antarktída (réžia Valters Sīlis).

Výberu inscenácií zo zahraničia sa venovali teatrológovia Ján Šimko a Martina Vannayová, dlhoroční členovia Umeleckej rady festivalu. Ich zástoj spočíva aj v profilácii festivalu a spolupráci na koncepcii a rozvíjaní medzinárodných vzťahov. .

Slovensko budú zastupovať štyri inscenácie: Mojmír II. alebo Súmrak ríše Činohry Slovenského národného divadla (réžia Rastislav Ballek), Veľký zošit z dielne Divadla Andreja Bagara v Nitre (réžia Ján Luterán), Domov Eros Viera nezávislého zoskupenia Med a prach (autori a réžia Andrej Kalinka, Ivan Martinka) a Spiatočka (Rükverc) z Divadla Thália Košice (réžia József Czajlik).

Kurátormi slovenskej časti Hlavného programu boli pre rok 2015 režisérka Iveta Ditte Jurčová a dramatik a dramaturg Michal Ditte. Od februára tohto roku do júna videli 54 inscenácií z 19 slovenských divadiel . „Naša pozornosť sa sústredila prevažne na inscenácie činoherného divadla. Zaujímali sme sa intenzívne o inscenácie oficiálnych aj nezávislých divadiel. Nediskriminovali sme tvorcov ani z hľadiska veku, ani z hľadiska územného pôsobenia a ani z hľadiska autorských poetík či inscenačných prístupov. Veríme, že zastúpenie vybraných slovenských produkcií je reprezentatívnou vzorkou uplynulej divadelnej sezóny a koncentrovaným obrazom invencie tvorcov mladšej a strednej generácie,“ napísali do svojho kurátorského textu.

Sekcia sprievodného programu Festival Plus predstaví zaujímavé diela zo Španielska (Putujúci orchester) a Českej republiky (O barančekovi, ktorý spadol z neba, Golem Cube).

Súčasťou programu bude aj Verejná debata: Empatia – zdieľať a dávať s osobnosťami z rôznych oblastí. Diskutovať budú: spisovateľ a novinár Martin M. Šimečka, politológ Alexander Duleba, sociologička Zuzana Kusá, právnik Laco Oravec, sociálny pracovník Sergej Kára, právnik Igor N. Barilik. Diskusiu bude moderovať Bohdan Smieška. Hovoriť sa bude o aktuálnych a horúcich spoločenských javoch a problémoch, ktoré vyžadujú zmenu postoja dnešného človeka i spoločnosti: vojna, genocída, imigrácia, chudoba, bezdomovectvo, postavenie menšín, stav životného prostredia, extrémizmus. „Oslovili sme ľudí schopných nazerať na problém z rôznych strán. Chceli by sme debatovať otvorene, radikálne, nie nadradene, ale pravdivo a s pokorou k faktom. Pokúsime sa vytvoriť zrkadlový odraz k umeleckému zobrazeniu tém na festivale Divadelná Nitra – divadelné inscenácie, filmy, hudba, literatúra, inštalácie vo verejnom priestore pracujú s predstavivosťou a emóciou. Na to, aby vyvolali empatiu, majú svoje účinné nástroje. Debata s odborníkmi má šancu priniesť inú empatiu – empatiu z poznania,“ povedala k diskusii Darina Kárová.

Na programe festivalu figuruje aj medzinárodný kritický seminár V4@THEATRE – Divadelná Nitra 2015 Residency. Počas šiestich dní tu budú mladí kritici a divadelníci z Maďarska, Poľska, Čiech, Ukrajiny a Slovenska pod vedením renomovaného francúzskeho teatrológa Particea Pavisa diskutovať o inscenáciách v programe festivalu a vymieňať si poznatky z divadla svojich krajín. Zúčastnia sa aj série diskusií s tvorcami inscenácií hlavného programu s názvom Raňajky s…

Okrem divadelných predstavení hlavného programu budú môcť návštevníci festivalu navštíviť aj filmové projekcie, verejné čítania, výstavy, performancie a inštalácie. Pripravených je vyše šesťdesiat podujatí z rôznych umeleckých i spoločenských oblastí.

Divadelná Nitra nachádza empatiu aj vo vizuálnom umení a vďaka nemu zasahuje do verejného priestoru. Výtvarníci, fotografi, architekti sa totiž intenzívne venujú práve oblastiam, ktoré empatiu potrebujú – imigrácii, menšinám, chudobe, životnému prostrediu, kultúrnemu dedičstvu a podobne. Ich koncept ideálne zapadá do hlavnej témy festivalu. Mnohé projekty vo verejnom priestore podporujú konceptuálny charakter festivalu a počítajú s interaktívnou účasťou jeho návštevníkov. Tí môžu spoznať tvorbu Ilony Németh, Stanislava Krupařa i študentov umeleckých škôl a mnohých ďalších.

Festival prináša tiež celý rad podujatí pre deti, rodiny a školy. Vo svojom programe integruje aj deti zrakovo, sluchovo či mentálne postihnuté. Divadelné predstavenia, čítania a počúvania rozprávok, filmové projekcie, výstavy, diskusie, dielne pre materské, základné aj stredné školy. Pre rodiny s deťmi je určený víkend na festivalovom inom_námestí.

Online predaj vstupeniek na Hlavný program a program Festivalu Plus možno uskutočniť na stránke http://nitrafest.interticket.sk/. V ponuke je niekoľko kategórií a zliav pre viacero typov divákov – pre verejnosť, študentov, seniorov a podobne. Divadelní profesionáli a novinári získajú zľavu na vstupenky na http://nitrafest-profi.interticket.sk/. Zdravotne postihnutí môžu svoj záujem o vstupenky zadarmo prihlásiť na tickets@nitrafest.sk. Všeobecné informácie o vstupenkách festivalu nájdu záujemcovia na stránke festivalu http://www.nitrafest.sk/domov/vstupenky/info-o-vstupenkach/. V prípade, že záujemcovia o vstupenky si chcú rezervovať ubytovanie za festivalové ceny, je potrebné vyplniť registračný formulár na http://www.nitrafest.sk/registration/.
Pokladnica festivalu (Svätoplukovo nám., hlavný vchod do Divadla Andreja Bagara) je otvorená v pracovné dni od 14.00 do 17.00 hod.