9. ročník Přehlídky animovaného filmu (PAF) skončil


Během čtyř festivalových dnů měli diváci možnost zhlédnout 172 snímků v 54 programových blocích. Hlavním hostem a PAF Kultem letošního ročníku se stal britský režisér Peter Greenaway, který převzal cenu festivalu za celoživotní přínos v oboru umění pohyblivého obrazu. V rámci sekce Živá animace: Barevná hudba se poprvé před českým publikem představil i jeden z nejvýznamnějších současných audiovizuálních umělců Carsten Nicolai aka Alva Noto. Další význačnou událostí letošního PAFu bylo uvedení světové premiéry galerijního videa Soft Palate rakouského experimentátora Martina Arnolda, jenž dal přednost olomouckému publiku před festivaly v Berlíně či Rotterdamu.

Na nedělním zakončení PAFu byl prezentován výstup mezikulturního workshopu, který vedla polská animátorka Anna Pankiewicz. Slavnostní atmosféru dotvořila evropská premiéra krátkometrážního snímku I Am So Proud of You režiséra Dona Hertzfeldta. Již tradičně byl při příležitosti zakončení vyhlášen vítěz soutěžní festivalové sekce Jiné vize. Mezinárodní porota i hlasující diváci se shodli na vítězi, jímž se stal David Možný se svým snímkem Rahova.

Členy poroty byli:
Pip Chodorov, americký filmař a galerista
Martin Kaňuch, slovenský filmový teoretik
Brigitta Burger-Utzer, vedoucí vídeňského sixpackfilm

Vyjádření poroty: „Hlavní cenu získává dílo Rahova pro své vynikající konceptuální a technické pojetí v obraze i zvuku. Film poskytuje vnitřní pohled na architekturu a konstrukční prvky, které ilustrují zranitelnost původně prefabrikovaného životního prostoru. Ukazuje myšlenku dystopie hravou cestou, nikoli depresivně.“

Letošní ročník zaznamenal vysokou diváckou účast, jež zcela naplnila kapacity festivalu. Pro přehled uvádíme několik čísel:
počet novinářů 39
počet hostů 69
štáb 118
v rámci festivalu byly vydány 4 publikace: Manifesty pohyblivého obrazu: barevná hudba, Ostrovy animace, Animace ilustrace a katalog
diváci měli možnost zhlédnout i 1 světovou premiéru (Martin Arnold: Soft Palate), 1 evropskou premiéru (Don Hertzfeldt: I Am So Proud of You), 1 českou premiéru (Pip Chodorov: Free Radicals) a 1 olomouckou premiéru (Jan Švankmajer: Přežít svůj život)

via pifpaf.cz