8. ročník Trienále insitného umenia INSITA 2007


SNG, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
SNM, Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava
SNG, Galéria insitného umenia, Cajlanská 255, Pezinok-Cajla

Vernisáž: 23. jún 2007 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 24. jún – 30. september 2007
Kurátorka výstavy: Katarína Čierna
Koncepcia výstavy a medzinárodná jury: Roger Cardinal (Veľká Británia), Katarína Čierna (Slovensko), Laurent Danchin (Francúzsko), Nico van der Endt (Holandsko), Nina Krstić (Srbsko)

Medzinárodné periodické podujatie Insita je výberová umelecká výstava, jediná svojho druhu vo svetovom kontexte. Zameraná je na prezentáciu autentických hodnôt neškoleného výtvarného prejavu – naivného umenia, art brut (termín Jeana Dubuffeta pre tzv. surové umenie) a umenia outsiderov (termín Rogera Cardinala pre umenie, ktoré nie je konformistické a nepodlieha konvenčnej kultúre).
Prehliadka obsahuje viacero sekcií. Tému výstavy Magická architektúra vyjadruje výber diel rôznych národností, štýlov a tvorivého temperamentu. Predstavuje veľkú rôznorodosť architektonických objektov s konštrukciami, ktoré sú zastúpené čisto imaginárnymi stavbami – hradmi, palácmi, chrámami, pagodami, železničnými stanicami, kaštieľmi, mestskými blokmi, vežami ako aj utopickými mestami a víziami fantazmagorických metropol. Adolf Wolfli (Švajčiarsko), ktorý patrí k najslávnejším a najvýznamnejším predstaviteľom art brut vo svete, založil veľa svojich architektonických návrhov na imaginárnych cestách s vlastným geometrickým vokabulárom foriem a repertoárom vlastných piktogramov. Burcujúce architektonické diela Hermana Bosserta (Holandsko) a Marcela Storra (Francúzsko) zobrazujú štíhle veže a fiály a sú analógiou gotickej sakrálnej architektúry. Vizionárske obrazy Emanuela Navratila (Rakúsko) sú ako letecké fotografie, ktoré mapujú nový svet. Willem van Genk (Holandsko), laureát Grand Prix Insita 1997, pretvára v extrémne divadelných, dokonca halucinačných interpretáciách stretnutia so skutočnými mestami a stavbami na vlastné gigantické a pulzujúce konglomerácie. Jeho verzia Moskvy sa nepodobá žiadnemu mestu, je to výtvor sna. Jemné fiktívne maľby hradov Karla Junkera, každý z nich obkolesený vlastne vytvoreným rámom, sa vzťahujú na miesta v jeho rodnom Lemgu, kde vytvoril jedinečný vizionársky dom ako Gesamtkunstwerk, ale i na predstavu v stredovekej ikonografii a miestny weserovský renesančný štýl.
Drago Jurak (Chorvátsko) vytvára bujné pagody a paláce umiestnené na zvláštnych úrovniach utopistickej perspektívy. Umelci, ako Nikifor (Poľsko), Emerik Feješ (Srbsko), Matija Skurjeni (Chorvátsko), Jan Hruška (Česká republika), sa inšpirujú reálnymi miestami, ale ich transkripcie majú subjektívne farby a náladu. Architektonické fantázie aj ďaľších autorov sú invenčné a idiosynkratické a vychádzajú z tvorivej sily vnútornej vízie a imaginácie.
Jedinečnou príležitosťou pre návštevníkov je zažiť najvýznamnejšie dielo anglickej umelkyne Madge Gillovej (1882 – 1961) Ukrižovanie duše z roku 1934. Táto obrovská 10 metrová kresba tušom na kaliko je klenotom Newhamskej zbierky v Londýne. Geometrické, šachovnicové útvary vyvažujú originálne arabesky a nespočetné tváre mladých žien, ktoré vytvárajú pôsobivú hru medzi zvlnenými a pevnými formami. Proces tvorby autorky je spontánny a automatický a vyplýval z kontextu špiritistickej viery v posmrtný život, pričom sa jej diela často odvolávali na egyptskú mytológiu a astrológiu.
Významná La Fabuloserie z Dicy (Francúzsko) je prezentovaná špeciálnou kolekciou piatich autorov. Túto zbierku v tzv. Dome fantázie budoval architekt Alain Bourbonnais od 60 rokov 20. storočia a pokračuje v nej jeho manželka Caroline Bourbonnaisová. Umelci v tejto zbierke nepochádzajú z umeleckých škôl a ich diela sú zrkadlom nášho najbližšieho „ja“, aj tohto, čo sme „prežili“, a práve preto sa nám prihovárajú a práve preto nás dojímajú. Tvoria naliehavo, freneticky, spontánne, nenásytne, emocionálne s posvätnou silou človečiny.
Zbierku Rumunské naivné umenie vybudoval Herbert Wiesner z Trifternu (Nemecko) a obsahuje viac ako 500 diel. Na Insite 2007 je predstavená táto zbierka výberovou kolekciou 9 autorov s 23 dielami. Stupnica vyjadrovania rumunských umelcov je široká. Autori starostlivo spodobujú zážitky a spomienky zo svojej minulosti, jedni znázorňujú básnivé premeny, druhí zase vychádzajú výlučne z fantázie.
Špeciálnou kolekciou s 22 dielami je predstavený francúzsky umelec Germain Tessier. Jeho maľby odrážajú istý druh humoru a odvážneho ľudového popartu alebo plochého štýlu komixov, vytvoreného žiarivými farbami na dobre identifikovateľné témy: francúzske schematické krajinky s „ kubistickou“ perspektívou, portréty hviezd z médií, zobrazenia každodenného života v rodnom Pithiviers, vždy so symbolom špicatej veže kostola, alebo jeho špecialitu, škovránka i komické udalosti.
Autenticita výtvarného prejavu, jeho estetická hodnota a intenzita podania sa prihovára návštevníkom obrazmi troch vizionárok „československého“ art brut (Anna Zemánková, Cecilie Marková, Eva Droppová). Kolekcia nesie názov Z hlbín nahor (podľa názvu jedného diela Anny Zemánkovej, ktorý si vypožičala od českého symbolistického básnika Otakara Břzinu). Primárnym vyjadrovacím aktom je pre všetky tri autorky automatické gesto, ktorým vytvárajú oblé, kompaktné, organické fyziologické a vegetatívne tvary.
Grand Prix Laureát Insita 2004 Wassilly Romanenkov (Rusko) je predstavený geometrickými kompozíciami s charakteristickým spontánnym lineárnym prednesom a individuálnou mytológiou staruruských tradícií.
V súťažnej medzinárodnej prehliadke je zastúpených 40 súčasných autorov v kategóriach naivné umenie, art brut a outsiderské umenie. Spoločným menovateľom ich tvorby je autenticita a absolútna sloboda prejavu. Túto sekciu Insity 2007 bude hodnotiť medzinárodná jury a určí laureáta Grand Prix Insita 2007.
Súčasťou 8. ročníka Trienále insitného umenia Insita 2007 je prezentácia nových akvizícií zbierky Insita, ktoré získala Slovenská národná galéria väčšinou darom od umelcov, participujúcich na minulých ročníkoch Trienále insitného umenia.

Sekcie výstavy Insita 2007 sú inštalované nasledovne:

1. Magická architektúra, Majstrovské dielo Madge Gill, La Fabuloserie, Z hlbín nahor a Medzinárodná súťažná prehliadka i prezentácia laureáta Grand Prix Insita 2004 v Slovenskej národnej galérii, Esterházyho palác, Bratuislava

2. Špeciálne kolekcie Germaina Tessiera a Rumunské naivné umenie v Slovenskom národnom múzeu, Žižkova ul., Bratislava

3. Zbierka Insita (prírastky a dary) v Galérii insitného umenia, Schaubmarov mlyn, Pezinok-Cajla

via sng.sk