60 rokov otvorené


Slovenská národná galéria oslavuje roku 2008 šesťdesiate výročie svojho založenia. Veľa alebo málo? V porovnaní s podobnými inštitúciami v našom stredoeurópskom okolí sme inštitúciou relatívne mladou, avšak z hľadiska ľudského života by sa dalo povedať, že sme už dosiahli vek tej skutočnej, pravej(?) zrelosti… Každé okrúhle číslo v dejinách je však možno trochu viac ako číslo, pretože prináša príležitosť na chvíľu sa zastaviť, obzrieť sa späť, znovu sa zamyslieť nad činmi predchodcov, uvedomiť si odkiaľ a kam vlastne ideme, čo nesieme ako svoju historickú záťaž, ale aj na čo nadväzujeme a čo chceme rozvíjať. Zaiste, pokusov o bilanciu bolo už niekoľko, pokúšali sa o ňu viacerí naši predchodcovia. Každá generácia historikov umenia a odborných pracovníkov galérie má totiž nielen právo, ale i povinnosť vyrovnať sa s koncepčnými otázkami vývinu svojej inštitúcie, budovania zbierok, expozičnej a výstavnej činnosti, najmä ak chce dať jasne a zreteľne najavo, kam a ako ísť ďalej. Aj preto sme naše terajšie okrúhle výročie pochopili ako príležitosť „posvietiť si“ na dejiny, koncepcie, zbierky a diela inštitúcie, v ktorej pracujeme z tej našej, súčasnej umeleckohistorickej „pozorovateľne“. Okrem toho chceme predstaviť divákovi slovom i obrazom, knižne, ale aj reálne – výstavne – 111 „jednotkových“ diel z našich zbierok ako svojho druhu zastupujúcu vzorku „toho najlepšieho, čo doma máme“, i keď sme si vedomí, že v našich depozitároch je ešte dosť iných a ďalších „naj“…

Uvidíme vás radi!

Katarína Bajcurová
generálna riaditeľka SNG

60 ROKOV OTVORENÉ

Pri príležitosti výročia, ale aj z dôvodu plánovanej rekonštrukcie galéria pripravila pre divákov výstavnú rekapituláciu svojich dejín nazvanú 60 rokov otvorené. Tento zámer je akoby historickým naplnením mnohoročného úsilia, keď sa kurátori snažili zaradiť do plánu podobnú výstavu, ale počas socializmu vždy do toho prišlo iné výročie (SNP, oslobodenie, zjazdy) a po roku 1989 galéria riešila celkom iné problémy. Výnimkou bola expozícia, ktorú pripravila Zora Ondrejčeková v prvej polovici 80.rokov.

Výstava 60 rokov otvorené sa venuje dejinám, poslaniu a zbierkam Slovenskej národnej galérie. V časovej línii predstaví najdôležitejšie dokumenty, významné akvizície, jednotlivé pracoviská, osobnosti, ktoré boli s inštitúciou spojené. Nevyhne sa klebetám, novým objavom a vyvracaniu mýtov. Kurátorky sa rozhodli usporiadať výstavu chronologicky od jej otvorenia v roku 1948 (29. 7.) až po deň vernisáže (26. 6. 2008). Na takto vytvorenú časovú os ukladajú diela a dokumenty, ktoré sa týkajú rôznych aspektov galerijnej praxe. Napríklad v sále venovanej začiatkom sa diváci stretnú so zakladacou listinou, portrétom prvého riaditeľa, zvláštnym fondom posmrtných odliatkov, ale aj s rozmanitosťou akvizícií 50. rokov 20. storočia. Práve chronológia umožní vystaviť doslova až rôznorodý (druhovo, tematicky) materiál. Okrem historického a výtvarného materiálu je pre divákov pripravený aj výber z takých artefaktov, ktoré by za normálnych okolností na výstave nevideli: napríklad všetky vyrobené stoličky do galerijných priestorov, depozitárny stojan naplnený odliatkami Messerschmidtových tzv. charakterových hláv. Výsledný vizuálny efekt je postavený na mixe zbierkových predmetov, memorabilií, archiválií venovaných inštitúcii. Skôr než o dôsledné dopovedanie príbehu galérie sa kurátorky snažili pútavou formou vyrozprávať tento príbeh so všetkým, čo k tomu patrí – aj vážnou aj humornou formou.
Katalóg k výstave je koncipovaný ako zborník najdôležitejších informácií o inštitúcii. Obsahuje koncepciu galérie od Kataríny Bajcurovej, obsiahle kalendárium k dejinám, zoznam všetkých výstav a edičných výstupov. Ďalej zoznam darcov, ktorí obohatili galerijné zbierky a zoznam všetkých zamestnancov, ktorí v inštitúcii pracovali. Textové informácie dopĺňajú ilustrácie z archívu SNG. Katalóg je zamýšľaný ako pomôcka všetkým typom bádateľov od laikov až po profesionálov. Grafický vizuál katalógu navrhol a zrealizoval Juraj Sukop.

• vizuál
Výstavu sprevádza špeciálny vizuál k výročiu, ktorým zastrešuje všetky výstavy a ktorý bude celý rok toto jubileum pripomínať. Autormi vizuálu sa stala reklamná agentúra Komplot Creative Advertising. Okrem „darčekového“ loga navrhli kampaň s headlinom „Vidíme Vás radi“ pracujúcu s jednoduchým nápadom – vybrali tri portrétne diela z našich zbierok, kde sa zobrazená osoba díva priamo na diváka a veľmi nenápadne ich zmanipulovali tak, aby sa prívetivo usmievali a doplnili sloganom. Vybraté diela sú zo Zbierok moderného a starého umenia: Edmund Gwerk: Autoportrét. 1924; Ján Kupecký: Podobizeň muža (Autoportrét). 1700; Madona z Triptychu zo Strážok. Spiš, druhá pol. 15. storočia.

• výroky k výstave
Práca na tejto výstave by sa dala vzdialene prirovnať k práci kriminalistu, odkrývali sme rôzne vrstvy, pátrali sme v minulosti, hľadali sme dôkazy k tradovaným historkám. Asi najťažšie bolo naštudovaný materiál „prekonvertovať“ do výstavnej podoby. Myslím, že pre nás obe to bola výzva, starosť i zábava. Osobne som veľmi zvedavá, či príbehy zo života galérie, ktoré sme pripravili, zaujmú aj divákov.
Alexandra Kusá, spoluautorka výstavy 60 rokov otvorené

60 rokov otvorená SNG ponúkla niekoľko výstav pre rôzne výročné príležitosti. Najviac z nich bolo vytvorených na politickú objednávku a mali pripomenúť predovšetkým spoločenské udalosti vzdialené civilným ideálom. Takéto výstavy vtesnali kurátorov do úlohy dokumentátora a z návštevníkov robili klientov. Výstavy plánované, venované vlastným výročiam však nepochybne predstavovali veľmi špeciálny žáner, keďže sa ich dej odvíjal od sebareflexie. Naším zámerom bolo nadviazať na túto milú formu sebapoznávania. Predmetom pripravenej prehliadky sa stalo nielen umenie, ale aj zaoberanie sa umením a okrem histórie v obrazoch výstava 60 rokov otvorené ponúka aj obrazy histórie.

Zuzana Ludiková

via sng.sk