53. bienále výtvarného umenia v Benátkach 2009


Dňa 24. 11. 2008 zasadala v Slovenskej národnej galérii v Bratislave sedemčlenná medzinárodná porota posudzujúca trinásť projektov prihlásených do výberového konania na návrh a realizáciu expozície v pavilóne ČR a SR na 53. bienále výtvarného umenia v Benátkach 2009. Medzinárodná porota, ktorej predsedníčkou bola historička umenia Katarína Rusnáková, posúdila všetky projekty a nevybrala žiaden z nich. Po porade porota dospela ku konsenzu a odporúčila generálnej riaditeľke SNG Kataríne Bajcurovej, aby k účasti na budúcoročnom bienále vyzvala mladého renomovaného slovenského výtvarníka Romana Ondáka. Roman Ondák bol riaditeľkou vyzvaný, aby pripravil projekt a toto oslovenie prijal.

Hlasujúci členovia poroty:

Katarína Rusnáková (Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica), predsedkyňa

Tomáš Vlček (Národní galerie v Praze) – ospravedlnený
Jiří Švestka (Galerie Švestka, Praha)
Marek Pokorný (Moravská galerie v Brně)
Daniel Grúň (VŠVU v Bratislave)
Katarína Bajcurová (SNG v Bratislave)
Alexandra Homoľová (SNG v Bratislave)
Aurel Hrabušický (SNG v Bratislave)

Posudzované projekty:
Prihlásené projekty boli posudzované v poradí, v akom boli doručené:

01
Vladimír Beskid
Peter Rónai
Virtuálne Slovensko

02
Dušan Brozman
Vlado Havrilla
Vladimír Havrilla: Nové sochy

03
Jiří Kovanda
Denisa Lehocká
Vít Havránek
Alexnadra Kusá
bez názvu (Jiří Kovanda, Denisa Lehocká)

04
Lenka Kukurová
Zuzana Štefková
Czechoslovak Warhol

05
Krištof Kintera
Karol Pichler
Lýdia Pribyšová
Until the Day it Stops

06
Jan Stolín
Pavel Liška
bez názvu (Jan Stolín)

07
Anton Čierny
Miroslava Putišová
Nelimitovaná koexistencia / nelimitovaná teritorialita

08
Stano Masár
Tomáš Vaněk
Juraj Čarný
lobby

09
Vlado Holina
Naďa Kančevová
The Others / Tí druhí

10
Martina Bobríková
Oscar de Carmen
Potravinová banka

11
Matej Krén
Ivan Jančár
Matej Krén: Scanner

12
Milan Mikula
Zuzana Gažíková
Predobraz (1. návrh), Expanzia (2. návrh)

13
Patrik Kovačovský
Štefan Papčo
Jakub Hauskrecht
Ivana Moncoľová
Život v kozme

Kurátorom 53. bienále výtvarného umenia v Benátkach 2009 je Daniel Birnbaum zo Štokholmu. Témou je Making Worlds / Tvorba svetov – umenie ako vízia sveta aj utváranie obrazu sveta. Kurátor Birnbaum sa pri príprave medzinárodnej expozície chce sústrediť na sprostredkovávanie už vytvorených diel aj miest ich tvorby (ateliéry, dielne), na vzťahy medzi tvorbou rôznych generácií umelcov, na klasické médiá maľby a kresby a ich vzťah k iným médiám.

via sng.sk