50. výročie Nitrianskej galérie


Nitrianska galéria si v tomto roku pripomína päťdesiat rokov od svojho založenia. Slávnostným večerom 14. októbra 2015 sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre odštartuje celý rad podujatí s bohatým kultúrnym programom, ktorými si galéria pripomenie toto okrúhle výročie.

Súčasťou slávnostného večera bude koncert, na ktorom sa predstaví komorný orchester hlavného mesta Bratislavy Cappella Istropolitana, ktorý sa vďaka inštrumentálnej virtuozite svojich členov, hudobnej kultúre, interpretačnej disciplíne a mimoriadne vysokej miere vernosti štýlu umeleckého výrazu radí k prominentným európskym komorným súborom. V jeho podaní zaznie Concerto grosso č. 1 od Ernesta Blocha.

Ďalším bodom na programe slávnostného večera je vernisáž jubilejnej výstavy Čože je to 50-ka!. Výstava, ktorú kurátorsky pripravili Barbora Geržová a Omar Mirza, ponúka nový pohľad na zbierkový fond Nitrianskej galérie. Diela rôznych slovenských autorov z druhej polovice 20. storočia a súčasnosti sme prepojili s dielami z 18. a 19. storočia a hlavne z prvej polovice 20. storočia. Výstava je dramaturgicky rozčlenená do niekoľkých tematických okruhov, a to nielen na základe médií, umeleckých žánrov a tém, ale i na základe vizuálnych a obsahových príbuzností a analógií minulého a súčasného. Nachádza sa vo všetkých výstavných priestoroch, ktorými Nitrianska galéria disponuje. V Bunkri, našom netradičnom, podzemnom výstavnom priestore, prebieha paralelná výstava Bunker Specific, v rámci ktorej sme oslovili mladú generáciu umelcov (Martin Kochan, Jaroslav Kyša, Mira Podmanická, Nina Šošková), aby využili potenciál priestoru a vytvorili diela špeciálne pri príležitosti nášho výročia.

Výstava pripravená k výročiu galérie bude trvať do 24. januára 2016. Počas tohto obdobia si interpretačné a výtvarné zručnosti budú môcť zdokonaliť hlavne detskí návštevníci na výtvarných tvorivých dielňach, animáciách a workshopoch. Súčasťou vzdelávacieho programu bude celodenná výtvarná akcia zameraná na umelecké médium kresby.

Okrem toho bude počas celého trvania výstavy prebiehať špeciálna súťaž pre všetky vekové kategórie, ktorá návštevníkov prevedie výstavou zábavným spôsobom a zároveň otestuje ich pozornosť a vedomosti z oblasti výtvarného umenia.

Podrobnosti a termíny k pripravovaným aktivitám nájdete na http://www.nitrianskagaleria.sk