4-3-2-1… Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi


Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1… prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006 a nadväzuje na predošlú bohatú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry. Moderátorom a spolutvorcom dramaturgie je od začiatku cyklu Dado Nagy. Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov. Počas trvania cyklu sa predstavilo množstvo slovenských autorov ako napr. Kornel Földvári, Dušan Mitana, Vladimír Balla, Pavel Vilikovský, Alexandra Salmela, Daniela Kapitáňová, Peter Krištúfek, Pavol Rankov, Ján Buzzásy, Daniel Hevier, Jana Beňová, Michal Hvorecký, Veronika Šikulová, Monika Kompaníková, Bene, Péter Hunčík, Agda Bavi Pain, Jaroslav Rumpli, Ivana Dobrakovová, Ľubomír Feldek, Maroš Krajňak, Marek Vadas, Katarína Kucbelová, Peter Pišťanek, Tomáš Varga, Jozef Karika a iní.

Program literárnych besied v roku 2015:

1. október 2015 o 18.00 hod.
Miroslava Ábelová
sa presadila ako autorka poézie. Vyštudovala žurnalistiku a momentálne pracuje ako hovorkyňa Greenpeace Slovensko. Získala Cenu Rudolfa Fabryho (2010) a stala sa víťazkou súťaže Básne 2012 Asseco Solutions (2012). V minulom roku vydala svoju druhú básnickú zbierku Na!.

29. október 2015 o 18.00 hod.
Peter Balko
vyštudoval scénaristiku na VŠMU. Úspech dosiahol scenárom k filmu Kandidát. Okrem písania sa venuje organizovaniu kultúrneho života v jeho rodnom Lučenci. Je horúcim kandidátom na získanie prestížnej literárnej ceny za jeho debut Vtedy v Lošonci. Via Lošonc.

26. november 2015 o 18.00 hod.
Daniel Majling
je fenoménom slovenského (i českého) divadelného a literárneho prostredia. Jeho nenásilne apelatívny a sarkasticko láskavý komix Rudo sa stal hitom medzi čitateľmi
s okamžitým a neobvykle trvalým účinkom.

10. december 2015 o 18.00 hod.
Daniel Pastirčák
pôsobí ako kazateľ, básnik, prozaik, esejista a výtvarník. „V mojich knihách žijú knihy tých, ktorí sa do mňa zapísali. Viem povedať viac o tom, ako sa literárny svet situoval vo mne, než o tom, ako som sa ja situoval v ňom. Hoci z istého pohľadu je to možno to isté.“

Vstup voľný.