3BLOCK – PETER BEGÁNYI


KASÁRNE/KULTURPARKNUSCREEN sekcia uvádza

3BLOCK : PETER BEGÁNYI

03.02.2010 o 18:00 KASÁRNE/KULTURPARK (black box)
Vstup: 0€

Premietanie a prezentácia bloku troch filmov mladého slovenského dokumentaristu Petra Begányiho spojená s diskusiou s autorom vrámci celoslovenskej premiéry jeho nového filmu Erotic Nation.

1.BUKXI (2004)
portrét významného košického patológa

2.PORNOROMANTIK (2005)
študent, ktorý má zvláštny sen – chce nájsť lásku a zároveň byť pornohercom

3.JA SOM BULVÁR (2007)
portrét bulvárneho novinára nazerá do pozadia senzáciechtivých médií.

PETER BEGÁNYI (1980) Študoval fotografiu na košickej Škole úžitkového výtvarníctva, na Akadémii umení v Banskej Bystrici a na katedre dokumentárnej tvorby bratislavskej VŠMU. Je autorom krátkej snímky Koniec sveta (2003) o piatich ľuďoch a ich každodenných problémoch. Pozornosť vyvolal svojou rozhlasovou hrou Udatný Petrík alebo Ako sa stať hrdinom (2005). Jeho absolventský film Pornoromantik (2005) rozprával o študentovi, ktorý má zvláštny sen – chce nájsť lásku a zároveň byť pornohercom. Jeho ďalšia snímka Ja som bulvár (2007) prostredníctvom portrétu bulvárneho novinára nazerá do pozadia senzáciechtivých médií.

http://www.kulturpark.sk
http://www.eroticnation.sk
http://www.piknik.sk