12 hodín inovácií, tímovej práce a bojov o víťazstvo


Vzdelávacia nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko, n.o. (JASR) s podporou ČSOB Finančnej skupiny realizuje 28.10.2010 v hoteli Holiday Inn v Bratislave jedinečný projekt ČSOB HlavaPäta na podporu inovatívneho myslenia a kreativity študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pre 20 trojčlenných tímov študentov je pripravená intenzívna 12-hodinová skúsenosť, počas ktorej budú hľadať kreatívne postupy a inovatívne riešenia reálnych zadaní banky. Účastníkov čaká zážitok z tímovej práce, nutnosť kooperácie pri hľadaní riešenia, príprava zaujímavej a predvedčivej prezentácie výstupov, rozhovor s odbornou porotou.
Počas celého dňa sa im bude venovať asi 10 facilitátorov z radov manažérov a zamestnancov banky a na záver pri prezentáciách výstupov podrobí ich riešenia hodnoteniu odborná porota zložená z TOP manažérov banky.

Projekt nazvaný ČSOB HlavaPäta pre kreatívnych študentov a inovatívne nápady ponúka mladým ľuďom jedinečnú skúsenosť, ktorá nie je bežná pre ich rovesníkov, stimulovať kreativitu a svoje schopnosti a podporiť tímovú prácu pri inovatívnom riešení nastoleného problému priamo v business prostredí. Na Slovensku sa bude realizovať prvýkrát pre vysokoškolských študentov.

„Jedinečnosť tohto partnerstva s ČSOB je v tom, že spoločne prinášame nový vzdelávací projekt pre študentov vysokých škôl. Spája sa v ňom vzdelávanie a podpora talentov, zapájanie zamestnancov firmy do samotnej realizácie a, podpora neziskovej organizácie, ktorej know how je postavené práve na zážitkovom vzdelávaní a učení sa skúsenosťou“, Marcela Havrilová, riaditeľka Junior Achievement Slovensko.

„Pre spoluprácu s JASR sme sa rozhodli najmä preto, že ide o profesionálnu organizáciu, ktorá má s realizáciou vzdelávacích programov značné skúsenosti. Projekt ČSOB HlavaPäta je pre nás novou výzvou, do ktorej aktívne vstupujú v úlohe konzultantov aj naši zamestnanci. Teší nás, že projekt študentom prinesie jedinečný zážitok a nám nové nápady a talenty, ktoré nájdu uplatnenie v našej spoločnosti,“ dodala Andrea Gajdošová, špecialista pre zodpovedné podnikanie a sponzoring, ČSOB.

Študenti budú súťažiť o zaujímavé ceny: Trainee Program – part-time trojmesačná platená stáž v ČSOB, netbooky, dvojtýždňová stáž v redakcii odborného mesačníka Stratégie, vstup na Zlatý klinec 2011 – najvýznamnejšie podujatie v reklamnej branži, ktoré tvorí celodenný sprievodný vzdelávací program a večerné podujatie.

Oceňovanie najlepších tímov prebehne po skončení súťaže za účasti TOP manažmentu banky a za účasti rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave.

O ORGANIZÁTOROVI
Junior Achievement Slovensko, n.o. je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už 19 rokov realizuje na Slovensku podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy pre mladých ľudí. Programy podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie, učia etickému rozhodovaniu, orientujú študentov v trhovej ekonomike ešte pred vstupom na trh práce a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže. V školskom roku 2009/2010 je do programov a aktivít zapojených viac než 26 000 študentov.
V júni 2010 dosiahol počet absolventov z celého Slovenska 187 143 študentov.

via Junior Achievement Slovensko, n.o.