100 talianskych kresieb 17. storočia


Zbierka Antonína Martina Lublinského vo Vedeckej knižnici v Olomouci

Miesto: SNG, Esterházyho palác, 2. poschodie
Vernisáž výstavy: 5. apríl 2007, 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 7. apríl – 24. jún 2007
Kurátori výstavy: Milan Togner a Martina Kostelníčková, Olomouc
Spolupráca za SNG: Dušan Buran a Martin Čičo

Výstava predstavuje výber z takmer 400 kresieb uchovávaných vo Vedeckej knižnici v Olomouci. Z tematického hľadiska sú jej ťažiskom štúdie figurálnych kompozícií, dobovo frekventované kópie antických sôch, ale aj kópie – ricordi renesančných umeleckých diel Michelangela či Raffaela. Autori reprezentujú hneď niekoľko talianskych regiónov, pričom však dominujú umelecké centrá Rím, Florencia a Benátky. Z florentského okruhu boli napríklad vybrané práce Bernardina Pocettiho, Jacopa da Empoli (okruh), Cesara, Vincenza a Pietra Dandiniovcov a ďalšie; z rímskeho potom napríklad kresby Gianlorenza Berniniho (okruh), Pietra da Cortona a Andreu Sacchiho. Spojnicu medzi Florenciou a Rímom tvorí výber z kresieb Agostina Ciampelliho. Posledný benátsky súbor reprezentujú diela Johanna Carla Lotha, Giuseppa Diamantiniho a Paola Paganiho.

Popri menách týchto umelcov zbierka ponúka tiež pohľad na funkcie barokovej kresby: Siahajú od študijnej skice podľa modelu, cez kópiu vplyvného vzoru, predlohy pre ďalšiu maliarsku realizáciu až po autonómnu umeleckú kresbu, doceňovanú ako zberateľský artikel. Súboru pritom dominuje práve študijná kresba, ktorá môže aj dnešnému divákovi názorne priblížiť bezprostredné a spontánne tvorivé procesy talianskych umelcov 17. storočia. V rade prípadov bola preukázaná bezprostredná nadväznosť kresby na realizovanú maľbu jednotlivých autorov. Ide teda o diela, ktoré slúžili ako predlohy, v dobovej terminológii označované aj ako modello či modelletto, a boli skutočne používané dokonca aj priamo na lešení alebo pri maliarskom stojane. V ďalších prípadoch ide o charakteristické študijné kresby vznikajúce na kresliarskych akadémiách, predovšetkým na Academia di San Luca, založenej v Ríme v roku 1593 a na Academia del Disegno, založenej pod patronátom samotného Michelangela už v roku 1563. Najmä tu sa rozvíjala a uplatňovala tradícia kresby, ako matky všetkých umení, maliarstva, sochárstva a architektúry.

Zberateľom výnimočne uceleného súboru vystavených kresieb bol vzdelaný teológ, kanonik olomouckého kláštora augustiniánov, ale predovšetkým maliar, autor oltárnych a závesných obrazov, Antonín Martin Lublinský (1636 – 1690). V neposlednom rade je jeho zbierka teda tiež dokladom špecifického kultúrneho fenoménu cirkevného zberateľstva s nadregionálnym významom.
V expozícii bude prezentovaných 97 kresieb, ako aj tri albumy v pôvodnej barokovej adjustácii. K výstave pripravujeme niekoľko sprievodných podujatí (cyklus Kurátor a hosť; predstavenie barokového divadla Ensemble Damian; program súboru Tangere Dance Studio pripravený priamo na motívy výstavy počas Noci múzeí 19. mája 2007; programy pre deti a pod.)

via sng.sk